Kubernetes Volumes giải thích | Khối lượng liên tục, xác nhận khối lượng liên tục và lớp lưu trữ

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến

(viết tắt là k8s) góp bạn rất có thể quản lí lý (hoặc “điều phối”) tất cả các lượng việc làm được chứa vào của quý khách, bao bao gồm cung cấp cho, connect mạng, cân nặng bởi tải, bảo mật thông tin và mở rộng lớn quy mô. có thể chạy độc lập mà không cần thiết có Kubernetes, nhưng Kubernetes ko thể sinh hoạt mà ko có dịch vụ container như Docker. Kubernetes góp con người loại vứt cực kỳ nhiều các quy trình tay chân liên quan lại đến việc khai triển và mở rộng lớn những containerized applications.

Tiêu đề video: Kubernetes Volumes explained | Persistent Volume, Persistent Volume Claim & Storage Class

Độ dài: 00:21:14, Ngày đăng: 2020-05-16 23:39:11

Tác giả: TechWorld with Nana

Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=0swOh5C3OVM

Tập Kubernetes | Kubernetes Số lượng liên tục | Khiếu nại về số lượng Kubernetes | Hướng dẫn về âm lượng của Kubernetes ► Đăng ký theo dõi trên Youtube: Kubernetes không cung cấp tính ổn định của dữ liệu, có nghĩa là khi một nhóm được tạo lại, dữ liệu sẽ biến mất. Vì vậy, bạn cần tạo và định cấu hình bộ nhớ vật lý thực tế và tự quản lý nó. Sau khi được định cấu hình, bạn có thể sử dụng bộ nhớ vật lý đó bằng các thành phần lưu trữ Kubernetes. Trong video này, tôi chỉ cho bạn 3 thành phần âm lượng Kubernetes khác nhau mà bạn cần sử dụng để kết nối bộ nhớ vật lý thực với nhóm của mình, để ứng dụng bên trong vùng chứa có thể truy cập vào nó. Thành phần thứ nhất “Ổ cứng liên tục” là tài nguyên cụm, như CPU ​​hoặc RAM, được tạo và cấp phép bởi quản trị viên. Mặt khác, thành phần thứ 2 “Yêu cầu về số lượng liên tục” là yêu cầu của người dùng hoặc nhóm đối với một khối lượng liên tục. Với thành phần thứ 3 “Lớp lưu trữ”, bạn có thể cung cấp động thành phần Khối lượng liên tục và do đó tự động hóa quá trình cấp phép lưu trữ. ► Tham khảo cấu hình YAML: ► Loại khối lượng: ► Kiểm tra Khối lượng Kubernetes Demo: ▬▬▬▬▬▬ TIMESTAMPS 0:00 – Intro 0:20 – Nhu cầu lưu trữ và yêu cầu lưu trữ liên tục 2:05 – Khối lượng liên tục (PV) 6 : 33 – Loại âm lượng cục bộ và từ xa 7:38 – Ai tạo PV và khi nào? (Quản trị viên Kubernetes và Vai trò của Người dùng Kubernetes) 9:03 – Yêu cầu khối lượng liên tục (PVC) 10:33 – Mức độ trừu tượng khối lượng 12:17 – Tại sao những thông tin tóm tắt này lại tốt? 13:40 – Bản đồ cấu hình và Bí mật làm loại âm lượng 15:52 – Nhiều loại âm lượng khác nhau trong 1 nhóm 17:12 – Lớp lưu trữ (SC) ——————- ————————————————– ———————————- Hướng dẫn đầy đủ về Kubernetes và Docker ► Công cụ DevOps, như Ansible ► Hoàn thành thiết lập ứng dụng K8s ► Toàn bộ Hướng dẫn sử dụng đường ống của Jenkins ► Đối với bất kỳ câu hỏi / vấn đề / phản hồi nào, vui lòng để lại bình luận cho tôi và tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, vui lòng cho tôi biết những gì bạn muốn tìm hiểu về Docker & Kubernetes hoặc một công nghệ khác. kubernetesvolumes kubernetes kubernetestutorial devops techworldwithnana —————————————- ————————————————– ————- ▬▬▬▬▬▬ Kết nối với tôi 👋 ▬▬▬▬▬▬ Tham gia nhóm Facebook cá nhân ► Đừng quên đăng ký ► DEV ► INSTAGRAM ► TWITTER ► LINKEDIN ► Legal Lưu ý: Kubernetes và biểu trưng Kubernetes là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của The Linux Foundation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác. Linux Foundation và các bên khác cũng có thể có quyền nhãn hiệu theo các thuật ngữ khác được sử dụng ở đây. Video này không được Kubernetes hoặc The Linux Foundation công nhận, chứng nhận, liên kết với và cũng không xác nhận. .

Xem thêm:  如何 理解 Kubernetes 的 架构 (上)

Container Deployment

Container vô cùng dễ để chạy, các bạn dev có thể dùng container để tạo ra ra môi trường nhằm dev hoàn hảo vào vài giây, tuy rằng nhiên khi dùng container ở môi ngôi trường production thì không đơn giản vì vậy. Điều đó ko có nghĩa là phiên bản thân các container ko hữu ích. Các container đã phát triển thành trọng tâm chủ yếu của đa số công ty mong muốn tiền phong vào chuyển đổi số và có tốc độ ra mắt công ty mới nhất thời gian nhanh chóng.

Các bạn đang theo dõi chuyên mục công nghệ

Web site: sapovietnam.com

Nội dung được tổng hợp từ internet. Vui lòng để lại lời nhắn nếu muốn đóng góp/ý kiến về nội dung video.

About huongsales

Check Also

Thiết lập cụm Kubernetes 3 nút phiên bản 1.22 từ đầu, trên các phiên bản Ubuntu

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là …

35 comments

 1. TechWorld with Nana

  ► Reference to YAML Configs: https://gitlab.com/nanuchi/kubernetes-tutorial-series-youtube/-/tree/master/kubernetes-volumes

  ▬▬▬▬▬▬ T I M E S T A M P S
  0:20 – The need for persistent storage & storage requirements
  2:05 – Persistent Volume (PV)
  6:33 – Local vs Remote Volume Types
  7:38 – Who creates the PV and when? (Kubernetes Administrator and Kubernetes User Role)
  9:03 – Persistent Volume Claim (PVC)
  10:33 – Levels of volume abstractions
  12:17 – Why are these abstractions good?
  13:40 – ConfigMap and Secret as volume types
  15:52 – Multiple and different volume types in 1 pod
  17:12 – Storage Class (SC)

 2. George Benjamin

  Awesome explanation!

 3. Thank you, Nana!! Your videos have helped me a lot in learning k8s. I keep watching these videos over and over again and it gradually makes sense when using them on my job.

 4. Ohh Nana, you are fantabulous. Your videos are so segmented to hit the tiniest details. Great work!. All my IT goons must follow you ASAP!

 5. It gives me details at very high level which is important to me in every aspect

 6. Ultimate Keyboard Hero

  This video is awesome, and I understood a lot more about pv pvc and sc. Now I have a little map in my head, but I still need a lot more knowledge on this topic. Like the cloud provider I'm using doesn't have a sc provisioner. And I've been trying to bind the pod to a manually created volume for 3 days now. xD

 7. Asher Manangan

  lovely thanks!

 8. Gina Moghaddam

  You are always the best in explanation the concept🥰☺️ Love you Nina🌹

 9. I have a question, what happens when two PVC tries to claim a PV at same time?

  like PV is of 10GB and those both PVC is of 3GB each, and they both tries to claim the PV at same point of time?

 10. Dayananda J B

  Nana.. thank you for all the great work you are doing. You always inspire me to skill up. Thank you and a lot of love & respect from India.

 11. Ali Firoozi Zamani

  OH MY GOD!
  What a useful video!
  Thank you so so much for your great videos and your way of teaching…🍻🙏

 12. Quang Tùng Lưu

  This video is so great. Your explanation is totally on the point.
  The hard part is understanding the relationship among these components and having a general view of what they do, when to use and why we need them, your job is excellent in doing so.

 13. sravan chithari

  Hi Nana, When can we expect video on a local volume, remote volume, different cloud storages?

 14. You cleared all my doubts regarding pv and pvc. I was very confused.

 15. Marco FumagAlli

  Love your videos 🙂

 16. Diego Morandini

  Great job, Nana! Finally I could understand persistent volumes. Thank you.

 17. Andrés De León

  Wonderful video. Thank you for sharing your knowledge!

 18. Hi Marcel , i have a question about volume . we have 3 node in out cluster and we use load balancer for scale requests , and for database we use mysql , but my question is how we can sync the data in all node ? how can i persist the data of mysql that all pods in all nodes use that ? should i use nfs volume ? thank you 🙂

 19. Bhabani Shankar

  Awsome

 20. EngAli Badouin

  Nana, You are fantastic and very simple thank you.

 21. Antony Richard

  Very useful and I got a clear understanding. Excellent one. Thanks for providing such videos for us.

 22. you nailed it with your great explanation. Love your dedication to your tutoring. Just wondering here: are you updating these videos with latest updates from Kubernetes.

 23. Vyacheslav Zlobin

  You are the best, of them easy to understand and precise information that other tutors were not able to deliver!

 24. well explained

 25. I created a VM from TrueNAS image ( formerly FreeNAS ), to implement persistent volume with NFS.

 26. Iuliia Matolygina

  What the difference if we mount configMap/secret as a volume to make it useful for app, or we specify envFrom in container level.

 27. Thanks for this great video. I finally understand kubernetes.

 28. Anthony Delagarde

  Great class thank you!

 29. Horizon Brave

  But wait…you never explained, who creates the Claim? When I start an application like NGINX for example..do I have to literally open up a notepad and create that YAML file and then apply it using kubectl to submit the claim? How does the volume claim get generated?

 30. Great video! Thank you very much. Love the way you simplify the concepts.

 31. parth inamdar

  Awesome Tutorial👍👍 Always helps out

 32. Mercedes Rodríguez Olmedo

  As usual, great:)

 33. Santa Lucifer

  Freshly joined a team working on a project with k8s and found this channel greatly deciphers the mysterious YAMLs in the codebase!

 34. Rockstar Alert!!! You killed it! Thank you for making the content clear and concise!

Leave a Reply