Làm thế nào để thiết lập các cụm và ứng dụng Kubernetes khả dụng cao?

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến

(viết tắt là k8s) góp quý khách hoàn toàn có thể quản lí lý (hoặc “điều phối”) tất cả các khối lượng làm việc được chứa trong container của quý khách, bao bao gồm cung cung cấp, kết nối mạng, cân nặng bằng tải, bảo mật và mở rộng quy tế bào. Docker hoàn toàn có thể chạy độc lập mà không cần thiết có Kubernetes, tuy nhiên Kubernetes không thể hoạt động mà ko có công ty container như Docker. Kubernetes góp chúng ta chủng loại bỏ rất nhiều những các bước tay chân liên quan đến việc và mở rộng các containerized applications.

Tiêu đề video: How To Setup Highly Available Kubernetes Clusters And Applications?

Độ dài: 00:17:40, Ngày đăng: 2021-06-07 22:00:10

Tác giả: Toolkit

Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=PRsB6HzQ_ss

Tính khả dụng cao là gì? Kiến trúc tính khả dụng cao trông như thế nào? Làm cách nào để thiết lập các cụm và ứng dụng Kubernetes có tính khả dụng cao? highavailable ha kubernetes k8s Cân nhắc tham gia kênh: ▬▬▬▬▬▬ 🚀 Các khóa học, sách và podcast 🚀 ▬▬▬▬▬▬ 📚 Danh mục DevOps, Mẫu và Bản thiết kế: 📚 Sách và khóa học: 🎤 Podcast: 💬 Luồng trực tiếp: ▬▬▬▬▬▬ 👋 Liên hệ với tôi 👋 ▬▬▬▬▬▬ ➡ Twitter: ➡ LinkedIn: ▬▬▬▬▬▬ Timecodes ⏱ ▬▬▬▬▬▬ 00:00 Tính khả dụng cao là gì? 01:36 Các thành phần Kubernetes chính 02:11 Mặt phẳng điều khiển một nút 03:29 Mặt phẳng điều khiển hai nút 05:21 Mặt phẳng điều khiển ba nút trở lên 08:23 Bộ cân bằng tải bên ngoài 10:02 Trung tâm dữ liệu hoặc vùng 13:24 Kết hợp mặt phẳng điều khiển và các nút công nhân 14:23 Mặt phẳng điều khiển riêng biệt và các nút công nhân 15:00 Các ứng dụng khả dụng cao.

Xem thêm:  Đặt yêu cầu và giới hạn tài nguyên trong Kubernetes

Container Deployment

Container vô cùng dễ nhằm chạy, các quý khách dev hoàn toàn có thể dùng container để tạo ra môi trường để dev hoàn hảo vào vài giây, tuy rằng nhiên khi dùng container ở môi ngôi trường production thì ko đơn giản và giản dị vì vậy. Điều đó ko có tức thị bạn dạng thân những container ko hữu ích. Các container đã phát triển thành trọng tâm chính của đa số doanh nghiệp mong muốn tiền phong trong chuyển đổi số và có tốc độ ra mắt công ty mới nhất thời gian nhanh chóng.

Các bạn đang theo dõi chuyên mục công nghệ

Web site: sapovietnam.com

Nội dung được đăng lại từ internet. Vui lòng để lại bình luận nếu muốn đóng góp/ý kiến về nội dung bài post.

About huongsales

Check Also

Thiết lập cụm Kubernetes 3 nút phiên bản 1.22 từ đầu, trên các phiên bản Ubuntu

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là …

14 comments

 1. DevOps Toolkit

  Is your system highly available (HA)? If it is, how did you architect it?

 2. Александр Павлов

  HA K8S = (3M+3W) * (3 ноды) * (3 дата центра) * (3 провайдера интернета) * (3 страны)

 3. Victor, thanks for following up with this wonderful piece after our last convo. Impressed, brilliant content, you are close to your fans and one feels every second that you have IRL exp and not just reframing some other tutorials, don't know any better Youtuber out there. Now, I'm just thinking how to get multi zones without the big 3 haha. But yeah, there is nobody. I mean just look what killer bare machines you get, setup in 90sec or so on the fly at Equinix, what you pay. And tbh, I"ll setup an as-well-featured-k8s-cluster on bare metal with all bells an whistles faster, better and easier to manage than on any cloud provider, and yes with seamless k8s updates. Just without multi zones but yeah. Maybe I`ll find a way some day haha.

 4. Anshuman Abhishek

  Great video. Good work. Could add a animation to show HA on 3 servers works and how to set up cluster and quorum in brief

 5. Fernando Gento

  That final threat was too cruel

 6. Great overview! From a purely infrastructure perspective (compute, storage, network) it's becoming increasingly hard to mess up HA, as long as you stick with the major cloud providers, and you do your basic due dilligence when designing it (multiple AZs, using a hosted LB, taking advantange of replication features offered by the various hosted services such as RDS or Aurora). Totally different story when running on prem though… to this day I still get goosebumps when I see a VMware HA alert.

 7. Javier Santos

  Great explanation! Quorum, leader election ,raft, gossip, etc.. all these concepts, protocols and patterns must be understood by anybody who wants to build distributed systems. Another topics such as CAP theorem, two phase commit, ACID transactions are the foundations of these concepts.

 8. Ronaldo Barros

  the new k0s project is really cool for kubernetes environments

 9. Andrey Kaparulin

  thanks from Russia : )

 10. + Notes from experiences form from wrong expectations of k8s consumers: Etcd uses the Raft consensus algorithm to replicate requests among members and reach agreement. Consensus performance, especially commit latency, is limited by two physical constraints: network IO latency and disk IO latency. If your cp nodes spread across multiple locations, the general approach is to keep latency <5ms, in distance terms (speed of light in fibre +avg eq latency fiber x duration) is <100miles between those dc(s) you land your cp nodes. If you are dreaming long living giant k8s cluster(s) with cp nodes all around the world that is likely not to fly , besides thats not what k8s for anyways.

 11. Really interesting and informative! Please keep sharing your knowledge! Thanks!:)

 12. felipe mendoza

  nice transparent screen notes

 13. 1 comment. If adding more replicas it is Scale Out, if adding more CPU/RAM/Changing instance type – Scale Up

Leave a Reply