Thiết lập cụm Kubernetes 3 nút phiên bản 1.22 từ đầu, trên các phiên bản Ubuntu

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến

(viết tắt là k8s) giúp bạn rất có thể quản lý (hoặc “điều phối”) vớ cả các khối lượng việc làm được chứa vào container của quý khách, bao bao gồm cung cung cấp, kết nối mạng, cân bởi vận chuyển, bảo mật thông tin và mở rộng lớn quy tế bào. có thể chạy song lập mà không cần thiết có Kubernetes, tuy nhiên Kubernetes ko thể hoạt động và sinh hoạt mà ko có công ty container như Docker. Kubernetes góp con người ta chủng loại vứt rất nhiều những các bước tay chân liên quan đến việc khai triển và mở rộng những containerized applications.

Tiêu đề video: Setting up 3 node Kubernetes cluster version 1.22 from scratch, on Ubuntu instances

Độ dài: 00:29:40, Ngày đăng: 2021-08-29 17:26:05

Tác giả: Vivek Singh

Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=shGDqYenoos

Kubernetes phiên bản 1.22 đã được phát hành gần đây và rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám mây vẫn chưa hỗ trợ phiên bản đó. Trong video này, chúng tôi đã xem xét cách chúng tôi có thể thiết lập ba nút trên các phiên bản ubuntu. Chúng tôi cũng đã xem xét cách chúng tôi có thể giải quyết vấn đề về trình điều khiển cgroup cho các dịch vụ kubelet và docker. GitHub: Web: 00:00 Giới thiệu 00:24 Chương trình làm việc 01:25 Video trước về cùng chủ đề 01:55 Tạo 3 phiên bản ubuntu 04:37 SSH vào các phiên bản 05:49 Cài đặt các gói trên các nút 10:34 Khởi tạo một nút với tư cách Thủ lĩnh nút 13:39 kubelet bắt đầu không thành công 14:40 Giải quyết lỗi kubelet trên tất cả các nút 23:54 Tạo các phiên bản khác tham gia nút lãnh đạo 25:04 Nhóm từ không gian tên hệ thống kube 25:23 Cài đặt plugin mạng 27:04 Xác minh k8s phiên bản 27: 10 Tạo dịch vụ nginx giả 29:00 Tổng hợp, like và share.

Xem thêm:  Kubernetes: các lệnh hữu ích

Container Deployment

Container vô cùng dễ nhằm chạy, các quý khách dev hoàn toàn có thể dùng container nhằm tạo ra môi trường nhằm dev hoàn hảo trong vài giây, tuy rằng nhiên lúc dùng container ở môi ngôi trường production thì ko đơn giản như vậy. Điều đó không có tức thị bản thân những container ko hữu ích. Các container đã cải tiến và phát triển thành trọng tâm chủ yếu của đa số doanh nghiệp muốn tiền phong vào chuyển đổi số và có tốc độ ra đôi mắt cty mới mẻ thời gian nhanh chóng.

Các bạn đang theo dõi chuyên mục công nghệ

Web site: sapovietnam

Nội dung được tổng hợp từ internet. Vui lòng để lại comment nếu muốn đóng góp/ý kiến về nội dung bài post.

About huongsales

Check Also

Cách xây dựng và triển khai một ứng dụng được chứa trong dịch vụ Azure Kubernetes (AKS) | Azure Friday

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là …

21 comments

 1. Thank you, the cgroup was "half" of my problems. I found that I also needed to run this command as well: `sudo swapoff -a && sudo sed -i '/ swap / s/^/#/' /etc/fstab && sudo reboot`. I found it on the internet somewhere, but I don't entirely know what it does. After running it, I finally got the kubeadm init to work like your video.

 2. Denis-Alexandru Radu

  hello, great video! but i have o problem that is making me crazy.:
  [ERROR Port-10250]: Port 10250 is in use

  What do you think the problem might be?

 3. sumit asagaonkar

  thank you

 4. Thank you! Is there a way to set docker to use systemd cgroup when you install docker?

 5. Allah bless you. my problem solved with the help of your this video. once again thank yopu may Allah bless you

 6. AndrushcaPlay Play

  Классное видео, очень помогло мне!

 7. Sonal Kansagra

  Hello Vivek plz told me how enable dashboard

 8. Sanjit Kr Das

  Thank u very much.

 9. I am trying to add Metallb as my load balancer but couldn't find out how can I get the IP Address range in the digital ocean

 10. Very helpful. Are you planning on making an multi-master k8s cluster? I currently have a single master setup. Figuring out how to make it HA(with load balancer and all that suff). What would be the best way to do it? adding a new master into the existing cluster with load bal in bw?(how!?) any recommendations?

 11. Fantastic explanation.. Really very helpful!
  While everything worked well for me, i m unable to access nginx using the IP Address. It says the site cant be reached. Can you please tell me where i m going wrong?

 12. naveenreddy thumma

  That was awesome! i was struggling with the cgroup error for almost 2 days your video helped me resolve it.

 13. thank you Vivek! spent a lot of time searching on how to fix the exact same error with the: kubelet isn't running or healthy.
  It worked after i modified the start command for docker as you hinted

 14. Thanks a lot great video…
  Can you make a video how to automate all this stuff using terraform?

 15. [init] Using Kubernetes version: v1.22.1
  [preflight] Running pre-flight checks
  error execution phase preflight: [preflight] Some fatal errors occurred:
  [ERROR Port-10259]: Port 10259 is in use
  [ERROR Port-10257]: Port 10257 is in use
  [ERROR FileAvailable–etc-kubernetes-manifests-kube-apiserver.yaml]: /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml already exists
  [ERROR FileAvailable–etc-kubernetes-manifests-kube-controller-manager.yaml]: /etc/kubernetes/manifests/kube-controller-manager.yaml already exists
  [ERROR FileAvailable–etc-kubernetes-manifests-kube-scheduler.yaml]: /etc/kubernetes/manifests/kube-scheduler.yaml already exists
  [ERROR FileAvailable–etc-kubernetes-manifests-etcd.yaml]: /etc/kubernetes/manifests/etcd.yaml already exists
  [ERROR Port-10250]: Port 10250 is in use
  [preflight] If you know what you are doing, you can make a check non-fatal with `–ignore-preflight-errors=…`
  To see the stack trace of this error execute with –v=5 or higher

  Plz resolve the issue

 16. Harpreet Singh

  Awesome. I must say its a fantastic video for a novice like me who is new in the field of kubernetes. I have been through multiple blogs on the internet, however unable to find the solution of the cgroupd issue which you encountered as well. I appreciate you explaining with the demo of hitting an issue & then steps to resolve it as well. Thanks once again

 17. Very nice overview of the install process. This included one of the primary problems I had using Ubuntu and Kubernetes, and that is the docker cgroup driver. This tripped me up for about a week until I watched your video and immediately smacked my head against the keyboard for how silly it was to fix.

  Also; Is it possible to run a "apt list –installed" to list out what packages are installed in your droplets? Or provide any information on what packages are installed? I see some packages like etcd appeared to be pre-installed as part of the droplet server that would not be part of a bare-bones Ubuntu instance… I find myself wondering what else I should have as a basic config. Thanks.

 18. Rajaseelan Ganeswaran

  Vivek, this is awesome man. I have a suggestion, you've added those video you recommend that elaborate further on certain topics (like service discovery).
  Could you add them to the description as well? this way we can continuously immerse ourselves in your content 😀

 19. Really good explanation 👍 Thank you

 20. Thanks Vivek this is a quick refresher for setting up the k8s cluster, please do a video on Networking in the future .

Leave a Reply