Tag Archives: api

Sử dụng API Kubernetes

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) góp quý khách hoàn toàn có thể cai quản lý (hoặc “điều phối”) tất cả các khối lượng công việc được chứa chấp trong container của bạn, bao gồm cung cung cấp, kết nối …

Read More »