Tag Archives: bán lẻ

Hướng dẫn GINESYS: Chế độ đầu cuối POS

Tiêu đề video: GINESYS Tutorials: POS Terminal Modes Độ dài: 00:05:11, Ngày đăng: 2014-10-28 19:25:02 Tác giả: Ginni Systems Limited :Ginesys Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=6eci342CoDg Trong hướng dẫn này, hãy tìm hiểu về các Chế độ đầu cuối POS trong GINESYS POS. Xem thêm tại Hướng dẫn cụ thể này là …

Read More »

MagicBox Android Mobile POS Terminal (Phần mềm) – JusTransact

Tiêu đề video: MagicBox Android Mobile POS Terminal (Software) – JusTransact Độ dài: 00:01:54, Ngày đăng: 2017-08-17 18:29:08 Tác giả: jusTransact Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=U1Cr6Den2lI Máy POS di động tất cả trong một! Justransact tiết lộ MagicBox Mobile POS kiêm thiết bị đầu cuối thanh toán cho sự phát triển kinh …

Read More »

Telpo TPS320 | Thanh toán di động bán lẻ Màn hình quét thiết bị đầu cuối POS Android

Tiêu đề video: Telpo TPS320 | Retail Mobile Payment Android POS Terminal Scanning display Độ dài: 00:00:38, Ngày đăng: 2020-08-20 10:15:55 Tác giả: Telpo Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=fB6auvqMuy8 Thanh toán di động đã đạt được sự phát triển nhanh chóng khi mọi người quan tâm nhiều hơn đến các phương thức …

Read More »

Video đào tạo và định hướng POS cho người bán

Tiêu đề video: Merchant POS Orientation and Training Video Độ dài: 00:08:24, Ngày đăng: 2018-02-20 16:24:00 Tác giả: GHL PH Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=iHOCbRSbrqU Kinh nghiệm của GHL Systems trong lĩnh vực thiết bị đầu cuối POS là vô song trong toàn khu vực. Các dịch vụ thiết bị đầu cuối …

Read More »