Tag Archives: cncf

Introduzione a Kubernetes của Fabio Da Soghe

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp bạn có thể cai quản lý (hoặc “điều phối”) tất cả những lượng làm việc được chứa chấp trong container của bạn, bao bao gồm cung cung cấp, kết nối mạng, cân nặng …

Read More »