Tag Archives: Đám mây của IBM

Kubernetes xâm nhập sau 5 phút

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) góp quý khách rất có thể quản lí lý (hoặc “điều phối”) vớ cả những khối lượng công việc được chứa trong container của bạn, bao gồm cung cấp, connect mạng, cân nặng bằng …

Read More »

Triển khai Kubernetes: Bắt đầu nhanh

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp quý khách có thể cai quản lý (hoặc “điều phối”) vớ cả những khối lượng làm việc được chứa trong container của quý khách, bao bao gồm cung cấp, connect mạng, cân nặng …

Read More »