Tag Archives: devops

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SẢN XUẤT KUBERNETES BUAT

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) góp bạn rất có thể cai quản lý (hoặc “điều phối”) vớ cả các khối lượng việc làm được chứa chấp trong container của quý khách, bao gồm cung cung cấp, kết nối mạng, …

Read More »

Cách triển khai ứng dụng .NET cho Kubernetes

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp bạn rất có thể quản lí lý (hoặc “điều phối”) tất cả các lượng công việc được chứa trong container của quý khách, bao gồm cung cấp cho, kết nối mạng, cân bằng …

Read More »

Google Kubernetes Engine (GKE) là gì?

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp quý khách rất có thể quản lí lý (hoặc “điều phối”) tất cả các khối lượng công việc được chứa chấp trong container của bạn, bao bao gồm cung cấp, kết nối mạng, …

Read More »

Docker vs Kubernetes vs Docker Swarm | So sánh sau 5 phút

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp bạn rất có thể cai quản lý (hoặc “điều phối”) vớ cả những khối lượng việc làm được chứa vào container của quý khách, bao gồm cung cung cấp, connect mạng, cân bằng …

Read More »

Container, Microservices và Kubernetes

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp quý khách rất có thể quản lý (hoặc “điều phối”) vớ cả những khối lượng công việc được chứa chấp vào container của bạn, bao gồm cung cấp, kết nối mạng, cân nặng …

Read More »