Tag Archives: Điểm bán hàng (Thể loại phần mềm)

Hướng dẫn GINESYS: Chế độ đầu cuối POS

Tiêu đề video: GINESYS Tutorials: POS Terminal Modes Độ dài: 00:05:11, Ngày đăng: 2014-10-28 19:25:02 Tác giả: Ginni Systems Limited :Ginesys Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=6eci342CoDg Trong hướng dẫn này, hãy tìm hiểu về các Chế độ đầu cuối POS trong GINESYS POS. Xem thêm tại Hướng dẫn cụ thể này là …

Read More »