Tag Archives: docker vs kubernetes

Docker vs Kubernetes vs Docker Swarm | So sánh sau 5 phút

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp bạn rất có thể cai quản lý (hoặc “điều phối”) vớ cả những khối lượng việc làm được chứa vào container của quý khách, bao gồm cung cung cấp, connect mạng, cân bằng …

Read More »