Tag Archives: đường ống

Kubeflow: Học máy trên Kubernetes

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp quý khách hoàn toàn có thể quản lí lý (hoặc “điều phối”) tất cả các lượng công việc được chứa chấp vào container của quý khách, bao gồm cung cấp, connect mạng, cân …

Read More »