Tag Archives: hộp đựng

Introduzione a Kubernetes của Fabio Da Soghe

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp bạn có thể cai quản lý (hoặc “điều phối”) tất cả những lượng làm việc được chứa chấp trong container của bạn, bao bao gồm cung cung cấp, kết nối mạng, cân nặng …

Read More »

Kubernetes xâm nhập sau 5 phút

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) góp quý khách rất có thể quản lí lý (hoặc “điều phối”) vớ cả những khối lượng công việc được chứa trong container của bạn, bao gồm cung cấp, connect mạng, cân nặng bằng …

Read More »

Triển khai Kubernetes: Bắt đầu nhanh

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp quý khách có thể cai quản lý (hoặc “điều phối”) vớ cả những khối lượng làm việc được chứa trong container của quý khách, bao bao gồm cung cấp, connect mạng, cân nặng …

Read More »

Container, Microservices và Kubernetes

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp quý khách rất có thể quản lý (hoặc “điều phối”) vớ cả những khối lượng công việc được chứa chấp vào container của bạn, bao gồm cung cấp, kết nối mạng, cân nặng …

Read More »

Kubernetes: l’essentiel en 7 phút

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) góp bạn có thể quản lý (hoặc “điều phối”) tất cả những khối lượng việc làm được chứa chấp trong container của quý khách, bao gồm cung cung cấp, kết nối mạng, cân nặng …

Read More »

Sử dụng Docker Compose và Kubernetes

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp bạn rất có thể cai quản lý (hoặc “điều phối”) vớ cả các khối lượng công việc được chứa chấp vào container của bạn, bao bao gồm cung cấp, kết nối mạng, cân …

Read More »

Giới thiệu về Microservices, Docker và Kubernetes

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp quý khách hoàn toàn có thể quản lí lý (hoặc “điều phối”) tất cả những lượng việc làm được chứa chấp trong container của bạn, bao gồm cung cấp cho, connect mạng, cân …

Read More »