Tag Archives: hướng dẫn kubernetes cho người mới bắt đầu

[ Kube 56 ] Cài đặt mạng Calico trong Kubernetes

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp bạn hoàn toàn có thể cai quản lý (hoặc “điều phối”) tất cả những lượng công việc được chứa chấp vào container của quý khách, bao bao gồm cung cung cấp, kết nối …

Read More »

Giới thiệu về Kubernetes và Docker

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp bạn rất có thể quản lí lý (hoặc “điều phối”) vớ cả những khối lượng làm việc được chứa chấp vào container của quý khách, bao gồm cung cung cấp, connect mạng, cân …

Read More »

Các thành phần Kubernetes đã giải thích! Nhóm, Dịch vụ, Bí mật, Bản đồ cấu hình | Hướng dẫn Kubernetes 14

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) góp quý khách rất có thể quản lý (hoặc “điều phối”) vớ cả những lượng công việc được chứa chấp trong container của quý khách, bao bao gồm cung cấp cho, connect mạng, cân …

Read More »