Tag Archives: k8s

Sao lưu và khôi phục Kubernetes trở nên dễ dàng!

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) góp bạn hoàn toàn có thể quản lý (hoặc “điều phối”) vớ cả những lượng công việc được chứa trong container của quý khách, bao gồm cung cấp, connect mạng, cân nặng bởi tải, …

Read More »

Cách triển khai ứng dụng .NET cho Kubernetes

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp bạn rất có thể quản lí lý (hoặc “điều phối”) tất cả các lượng công việc được chứa trong container của quý khách, bao gồm cung cấp cho, kết nối mạng, cân bằng …

Read More »

Các thành phần Kubernetes đã giải thích! Nhóm, Dịch vụ, Bí mật, Bản đồ cấu hình | Hướng dẫn Kubernetes 14

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) góp quý khách rất có thể quản lý (hoặc “điều phối”) vớ cả những lượng công việc được chứa chấp trong container của quý khách, bao bao gồm cung cấp cho, connect mạng, cân …

Read More »