Tag Archives: kubernetes là gì

Giới thiệu về Kubernetes và Docker

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp bạn rất có thể quản lí lý (hoặc “điều phối”) vớ cả những khối lượng làm việc được chứa chấp vào container của quý khách, bao gồm cung cung cấp, connect mạng, cân …

Read More »