Tag Archives: microservice

Sao lưu và khôi phục Kubernetes trở nên dễ dàng!

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) góp bạn hoàn toàn có thể quản lý (hoặc “điều phối”) vớ cả những lượng công việc được chứa trong container của quý khách, bao gồm cung cấp, connect mạng, cân nặng bởi tải, …

Read More »