Tag Archives: microservices

Container, Microservices và Kubernetes

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp quý khách rất có thể quản lý (hoặc “điều phối”) vớ cả những khối lượng công việc được chứa chấp vào container của bạn, bao gồm cung cấp, kết nối mạng, cân nặng …

Read More »

Giới thiệu về Microservices, Docker và Kubernetes

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp quý khách hoàn toàn có thể quản lí lý (hoặc “điều phối”) tất cả những lượng việc làm được chứa chấp trong container của bạn, bao gồm cung cấp cho, connect mạng, cân …

Read More »

Cloud native là gì?

Cloud native applications.

Thuật ngữ Cloud Native được sử dụng rất nhiều hiện nay. Đặc biệt là bởi các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (cloud). Ngoài ra, thậm chí có riêng tổ chức tên là Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Tổ chức này ra mắt năm 2015 bởi Linux Foundation. Chạy …

Read More »