Tag Archives: Microsoft

Cách triển khai ứng dụng .NET cho Kubernetes

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp bạn rất có thể quản lí lý (hoặc “điều phối”) tất cả các lượng công việc được chứa trong container của quý khách, bao gồm cung cấp cho, kết nối mạng, cân bằng …

Read More »