Tag Archives: người đóng tàu

Introduzione a Kubernetes của Fabio Da Soghe

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp bạn có thể cai quản lý (hoặc “điều phối”) tất cả những lượng làm việc được chứa chấp trong container của bạn, bao bao gồm cung cung cấp, kết nối mạng, cân nặng …

Read More »

Bản trình diễn giám sát Splunk Kubernetes

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) góp bạn rất có thể quản lí lý (hoặc “điều phối”) tất cả những lượng việc làm được chứa trong container của quý khách, bao bao gồm cung cung cấp, kết nối mạng, cân …

Read More »

Cách triển khai ứng dụng .NET cho Kubernetes

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp bạn rất có thể quản lí lý (hoặc “điều phối”) tất cả các lượng công việc được chứa trong container của quý khách, bao gồm cung cấp cho, kết nối mạng, cân bằng …

Read More »

Kubernetes: l’essentiel en 7 phút

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) góp bạn có thể quản lý (hoặc “điều phối”) tất cả những khối lượng việc làm được chứa chấp trong container của quý khách, bao gồm cung cung cấp, kết nối mạng, cân nặng …

Read More »

Giới thiệu về Kubernetes và Docker

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp bạn rất có thể quản lí lý (hoặc “điều phối”) vớ cả những khối lượng làm việc được chứa chấp vào container của quý khách, bao gồm cung cung cấp, connect mạng, cân …

Read More »