Tag Archives: quản trị viên kubernetes được chứng nhận

[ Kube 56 ] Cài đặt mạng Calico trong Kubernetes

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp bạn hoàn toàn có thể cai quản lý (hoặc “điều phối”) tất cả những lượng công việc được chứa chấp vào container của quý khách, bao bao gồm cung cung cấp, kết nối …

Read More »