Tag Archives: Sapo Pos

[Sapo POS] Hướng dẫn thiết lập cân điện tử tại phần mềm quản lý bán hàng Sapo POS

Tiêu đề video: [Sapo POS] Hướng dẫn thiết lập cân điện tử tại phần mềm quản lý bán hàng Sapo POS Độ dài: 00:03:21, Ngày đăng: 2018-11-21 15:38:33 Tác giả: Sapo – Nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=eBzFd5Ldcnw Hướng dẫn tích hợp cân điện …

Read More »

Tính năng có 1-0-2 trên phần mềm bán hàng Sapo POS: Màn hình phụ hỗ trợ bán hàng tuyệt đỉnh

Tiêu đề video: Tính năng có 1-0-2 trên phần mềm bán hàng Sapo POS: Màn hình phụ hỗ trợ bán hàng tuyệt đỉnh Độ dài: 00:01:26, Ngày đăng: 2020-12-28 18:08:45 Tác giả: Sapo – Nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=o7hLGXJDsOA ➤ Đăng ký dùng …

Read More »