Tag Archives: Serivce meshes

Cloud native là gì?

Cloud native applications.

Thuật ngữ Cloud Native được sử dụng rất nhiều hiện nay. Đặc biệt là bởi các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (cloud). Ngoài ra, thậm chí có riêng tổ chức tên là Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Tổ chức này ra mắt năm 2015 bởi Linux Foundation. Chạy …

Read More »