Tag Archives: sự dàn dựng

Kubernetes: l’essentiel en 7 phút

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) góp bạn có thể quản lý (hoặc “điều phối”) tất cả những khối lượng việc làm được chứa chấp trong container của quý khách, bao gồm cung cung cấp, kết nối mạng, cân nặng …

Read More »

Giới thiệu về Microservices, Docker và Kubernetes

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp quý khách hoàn toàn có thể quản lí lý (hoặc “điều phối”) tất cả những lượng việc làm được chứa chấp trong container của bạn, bao gồm cung cấp cho, connect mạng, cân …

Read More »