Tag Archives: techworld với nana

Docker vs Kubernetes vs Docker Swarm | So sánh sau 5 phút

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp bạn rất có thể cai quản lý (hoặc “điều phối”) vớ cả những khối lượng việc làm được chứa vào container của quý khách, bao gồm cung cung cấp, connect mạng, cân bằng …

Read More »

Các thành phần Kubernetes đã giải thích! Nhóm, Dịch vụ, Bí mật, Bản đồ cấu hình | Hướng dẫn Kubernetes 14

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) góp quý khách rất có thể quản lý (hoặc “điều phối”) vớ cả những lượng công việc được chứa chấp trong container của quý khách, bao bao gồm cung cấp cho, connect mạng, cân …

Read More »