Tag Archives: tính khả dụng cao

Google Kubernetes Engine (GKE) là gì?

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp quý khách rất có thể quản lí lý (hoặc “điều phối”) tất cả các khối lượng công việc được chứa chấp trong container của bạn, bao bao gồm cung cấp, kết nối mạng, …

Read More »