Tag Archives: việc kinh doanh

Hệ thống điểm bán hàng Payanywhere Thiết bị đầu cuối POS thông minh

Tiêu đề video: Payanywhere Point of Sale System Smart POS Terminal Độ dài: 00:01:05, Ngày đăng: 2018-11-21 10:21:00 Tác giả: Integrate Payments Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=3FesSvZHydo Giải pháp xử lý thanh toán tại điểm bán hàng Payanywhere là một thiết bị đầu cuối thông minh có tích hợp phần mềm quản …

Read More »

Video đào tạo và định hướng POS cho người bán

Tiêu đề video: Merchant POS Orientation and Training Video Độ dài: 00:08:24, Ngày đăng: 2018-02-20 16:24:00 Tác giả: GHL PH Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=iHOCbRSbrqU Kinh nghiệm của GHL Systems trong lĩnh vực thiết bị đầu cuối POS là vô song trong toàn khu vực. Các dịch vụ thiết bị đầu cuối …

Read More »